Sau đây là những kiểu Hoa Trên Nắp Quan Tài dành riêng Cho Cha Mẹ hay Chồng Vợ hoặc thân thuộc. Ví dụ khi người mẹ mất th́ người con hoặc người chồng sẽ đặc một tràng hoa để trên nắp quan tài. Nếu các bạn không chắc khi gửi loại hoa nay xin gọi cho chúng tôi để được giải thích tận tường.

Nếu quí vị thấy những kiểu hoa không được vừa ư. Ví dụ như quí vị thích ṿng hoa đó mà lại giá tiền quá cao chúng tôi có thể làm nhỏ lại hoặc thay đổi vài loài hoa rẻ tiền mà quí vị vẩn có được một ṿng hoa màu sắc tương tự, hay ṿng hoa đó nhỏ quá thấp hoặc màu sắc không như ư muốn quí khách có thể gọi vô để nói chuyện trực tiếp với người bán hoa của chúng tôi chúng tôi sẽ ch́u theo ư của quí vị.