Deep in Our Hearts Spray

Deep in Our Hearts Spray
Item# T270-1A
$194.95
Availability: Usually ships the same business day

Mô tả sản phẩm

This rich, radiant spray of red roses, gladioli and other popular red flowers during a time of loss conveys a message of reassurance and hope in a difficult time.

The radiant arrangement includes red roses, red gladioli, red carnations and red miniature carnations, accented with assorted greenery. Approximately 26" W x 52" H

Nếu quí vị thấy những kiểu hoa không được vừa ư. Ví dụ như quí vị thích ṿng hoa đó mà lại giá tiền quá cao chúng tôi có thể làm nhỏ lại hoặc thay đổi vài loài hoa rẻ tiền mà quí vị vẩn có được một ṿng hoa màu sắc tương tự, hay ṿng hoa đó nhỏ quá thấp hoặc màu sắc không như ư muốn quí khách có thể gọi vô để nói chuyện trực tiếp với người bán hoa của chúng tôi chúng tôi sẽ ch́u theo ư của quí vị.