Eternity Wreath

Eternity Wreath
Item# TF189-8
$229.95
Availability: Usually ships the same business day

M tả sản phẩm

Nhớ lại người xưa với mu sắc tươi sng của hoa cẩm chướng mu hồng, hoa oải hương v hoa cc vng hoa cc v nhiều hơn nữa, kho lo trnh by trn một gi vẽ.

Vng hoa được trang tr với hoa cẩm chướng mu hồng, hoa oải hương v hoa cc hoa cc vng, cộng thm với cc l mu xanh.

Vng hoa rộng 22" dia. chưa tnh trn đứng 54".

Nếu qu vị thấy những kiểu hoa khng được vừa . V dụ như qu vị thch vng hoa đ m lại gi tiền qu cao chng ti c thể lm nhỏ lại hoặc thay đổi vi loi hoa rẻ tiền m qu vị vẩn c được một vng hoa mu sắc tương tự, hay vng hoa đ nhỏ qu thấp hoặc mu sắc khng như muốn qu khch c thể gọi v để ni chuyện trực tiếp với người bn hoa của chng ti chng ti sẽ chu theo của qu vị.