Glorious Farewell Spray

Glorious Farewell Spray
Item# T280-7A
$199.95
Availability: Usually ships the same business day

Mô tả sản phẩm

This glorious spray of pink hydrangea, roses and lilies is an especially fond, feminine farewell to one deeply loved.

This glorious spray includes pink hydrangea, light pink roses, light pink spray roses, pink oriental lilies, pink carnations, miniature light pink carnations, pink larkspur, pink snapdragons, pink stock, huckleberry, sword fern, asparagus plumosus and greenery. Delivered on a wire easel. Approximately 29" W x 53" H

Nếu quí vị thấy những kiểu hoa không được vừa ư. Ví dụ như quí vị thích ṿng hoa đó mà lại giá tiền quá cao chúng tôi có thể làm nhỏ lại hoặc thay đổi vài loài hoa rẻ tiền mà quí vị vẩn có được một ṿng hoa màu sắc tương tự, hay ṿng hoa đó nhỏ quá thấp hoặc màu sắc không như ư muốn quí khách có thể gọi vô để nói chuyện trực tiếp với người bán hoa của chúng tôi chúng tôi sẽ ch́u theo ư của quí vị.