Heartfelt Sympathy Spray

Heartfelt Sympathy Spray
Item# T281-3A
$250.00
Availability: Usually ships the same business day

Mô tả sản phẩm

This beautiful spray includes white hydrangea, white roses, white oriental lilies, white gladioli, white stock, pitta negra, sword fern, curly willow, variegated aspidistra leaves, and lemon leaf. Delivered on a wire easel.

This beautiful spray includes white hydrangea, white roses, white oriental lilies, white gladioli, white stock, pitta negra, sword fern, curly willow, variegated aspidistra leaves, and lemon leaf. Delivered on a wire easel. Approximately 33 1/2" W x 52" H

Nếu quí vị thấy những kiểu hoa không được vừa ư. Ví dụ như quí vị thích ṿng hoa đó mà lại giá tiền quá cao chúng tôi có thể làm nhỏ lại hoặc thay đổi vài loài hoa rẻ tiền mà quí vị vẩn có được một ṿng hoa màu sắc tương tự, hay ṿng hoa đó nhỏ quá thấp hoặc màu sắc không như ư muốn quí khách có thể gọi vô để nói chuyện trực tiếp với người bán hoa của chúng tôi chúng tôi sẽ ch́u theo ư của quí vị.