Heartfelt Tribute Floor Basket Arrangement

Heartfelt Tribute Floor Basket Arrangement
Item# 91206 - Small
$129.95
Availability: Usually ships the same business day

Mô tả sản phẩm

Gửi một biểu hiện đẹp của t́nh yêu và sự quan tâm của bạn tại thời điểm khó khăn này.

• Đặc biệt hoa hồng vàng tươi nhất, Đại cúc màu vàng, hoa lyon trắng, cẩm chướng trắng, hoa phụ trắng và nhiều hơn nữa • Thông thường gửi gia đ́nh, bạn bè hoặc đối tác kinh doanh • Giao trực tiếp đến nhà tang lễ • Shop hoa của chúng tôi sử dụng những bông hoa tươi có sẵn, màu sắc như vậy và giống có thể thay đổi nếu cần • B́nh nhỏ cao và rộngkhoảng 28" H x 23" W

Send a beautiful expression of your love and concern at this difficult time.

•Features the freshest yellow roses, yellow cremones, white gladiolas, white carnations, white monte casino and more •Usually sent by family, friends or business associates •Delivered directly to the funeral home •Our florists use only the freshest flowers available, so colors and varieties may vary •Small arrangement measures approximately 28" H x 23" W

Accessories

Heartfelt Tribute Floor Basket Arrangement
Heartfelt Tribute Floor Basket Arrangement
Gửi một biểu hiện đẹp của t́nh yêu và sự quan tâm của bạn tại thời điểm khó khăn này.

• Đặc biệt hoa hồng vàng tươi nhất, Đại cúc màu vàng, hoa lyon trắng, cẩm chướng trắng, hoa phụ trắng và nhiều hơn nữa • Thông thường gửi gia đ́nh, bạn bè hoặc đối tác kinh doanh • Giao trực tiếp đến nhà tang lễ • Shop hoa của chúng tôi sử dụng những bông hoa tươi có sẵn, màu sắc như vậy và giống có thể thay đổi nếu cần • B́nh trung b́nh cao và rộng khoảng 30" H x 25" W

Send a beautiful expression of your love and concern at this difficult time.

•Features the freshest yellow roses, yellow cremones, white gladiolas, white carnations, white monte casino and more •Usually sent by family, friends or business associates •Delivered directly to the funeral home •Our florists use only the freshest flowers available, so colors and varieties may vary •Medium arrangement measures approximately 30" H x 25" W
$159.95
Availability: Usually ships the same business day
Item# 91206 - Medium
Heartfelt Tribute Floor Basket Arrangement
Heartfelt Tribute Floor Basket Arrangement
Gửi một biểu hiện đẹp của t́nh yêu và sự quan tâm của bạn tại thời điểm khó khăn này.

• Đặc biệt hoa hồng vàng tươi nhất, Đại cúc màu vàng, hoa lyon trắng, cẩm chướng trắng, hoa phụ trắng và nhiều hơn nữa • Thông thường gửi gia đ́nh, bạn bè hoặc đối tác kinh doanh • Giao trực tiếp đến nhà tang lễ • Shop hoa của chúng tôi sử dụng những bông hoa tươi có sẵn, màu sắc như vậy và giống có thể thay đổi nếu cần • B́nh lớn cao và rộng khoảng 32" H x 27" W

Send a beautiful expression of your love and concern at this difficult time.

•Features the freshest yellow roses, yellow cremones, white gladiolas, white carnations, white monte casino and more •Usually sent by family, friends or business associates •Delivered directly to the funeral home •Our florists use only the freshest flowers available, so colors and varieties may vary •Large arrangement measures approximately 32" H x 27" W
$229.95
Availability: Usually ships the same business day
Item# 91206 - Large
Nếu quí vị thấy những kiểu hoa không được vừa ư. Ví dụ như quí vị thích ṿng hoa đó mà lại giá tiền quá cao chúng tôi có thể làm nhỏ lại hoặc thay đổi vài loài hoa rẻ tiền mà quí vị vẩn có được một ṿng hoa màu sắc tương tự, hay ṿng hoa đó nhỏ quá thấp hoặc màu sắc không như ư muốn quí khách có thể gọi vô để nói chuyện trực tiếp với người bán hoa của chúng tôi chúng tôi sẽ ch́u theo ư của quí vị.