Hope and Honor Wreath

Hope and Honor Wreath
Item# TF207-2
$219.95
Availability: Usually ships the same business day

Mô tả sản phẩm

Ṿng hoa này màu đỏ và trắng sinh động gởi lời thân yêu đến với người thân yêu để nói lên lời đau buồn.

hoa cẩm chướng đỏ và trắng cùng lá màu xanh va hoa phụ cắm trên cây dứng ba chân. ṿng hoa rộng khoảng 20 "D

Nếu quí vị thấy những kiểu hoa không được vừa ư. Ví dụ như quí vị thích ṿng hoa đó mà lại giá tiền quá cao chúng tôi có thể làm nhỏ lại hoặc thay đổi vài loài hoa rẻ tiền mà quí vị vẩn có được một ṿng hoa màu sắc tương tự, hay ṿng hoa đó nhỏ quá thấp hoặc màu sắc không như ư muốn quí khách có thể gọi vô để nói chuyện trực tiếp với người bán hoa của chúng tôi chúng tôi sẽ ch́u theo ư của quí vị.