Love Lives On Spray

Love Lives On Spray
Item# T282-6A
$199.95
Availability: Usually ships the same business day

Mô tả sản phẩm

Bursting with joy, this radiant spray of rainbow blooms is an exuberant tribute to never-ending love.

This spray features hot pink roses, yellow roses, orange spray roses, pink asiatic lilies, green gladioli, green carnations, medium yellow sunflowers, blue delphinium, bupleurum, myrtle, sword fern, silver dollar eucalyptus, and lemon leaf. Delivered on a wire easel. Approximately 25 1/2" W x 52" H

Nếu quí vị thấy những kiểu hoa không được vừa ư. Ví dụ như quí vị thích ṿng hoa đó mà lại giá tiền quá cao chúng tôi có thể làm nhỏ lại hoặc thay đổi vài loài hoa rẻ tiền mà quí vị vẩn có được một ṿng hoa màu sắc tương tự, hay ṿng hoa đó nhỏ quá thấp hoặc màu sắc không như ư muốn quí khách có thể gọi vô để nói chuyện trực tiếp với người bán hoa của chúng tôi chúng tôi sẽ ch́u theo ư của quí vị.