Pink and White Standing Wreath

Pink and White Standing Wreath
Item# 91304
$365.00
Availability: Usually ships the same business day

Mô tả sản phẩm

Ṿng hoa tang lễ này phản ánh đẹp của t́nh yêu và sự cảm thông của bạn. Hoa màu hồng và trắng như hoa hồng, hoa cẩm chướng và nhiều hơn nữa. Được tô điểm thêm như hoa phụ trắng, lá chanh, hoa phụ hồng và nhiều hơn nữa. Gửi trực tiếp đến nhà tang lễ.

Ṿng hoa khoảng 32" dia. chưa tính cây đứng

Nếu quí vị thấy những kiểu hoa không được vừa ư. Ví dụ như quí vị thích ṿng hoa đó mà lại giá tiền quá cao chúng tôi có thể làm nhỏ lại hoặc thay đổi vài loài hoa rẻ tiền mà quí vị vẩn có được một ṿng hoa màu sắc tương tự, hay ṿng hoa đó nhỏ quá thấp hoặc màu sắc không như ư muốn quí khách có thể gọi vô để nói chuyện trực tiếp với người bán hoa của chúng tôi chúng tôi sẽ ch́u theo ư của quí vị.